AMIT A POLGÁRI TERMÉSZETŐRNEK TUDNIA KELL

A jogszabályok aktuális, hatályos változatát kérjük, ellenőrizze, mert az alábbi lista az oldal készítésekor hatályos jogszabályokat tartalmazza!
A természetvédelmet érintő valamennyi jogszabály aktuális listája a termeszetvedelem.hu honlapjáról tölthető le PDF formátumban.

Szakmai törvények

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
- 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Büntető jogszabályok (részlegesen)

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (kivonatosan)
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (kivonatosan)

Kormány és miniszteri szintű jogszabályok

- 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről
- 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
- 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
- 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
- 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról
- 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
- 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet a magyarországi bioszféra-rezervátumokról
- 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
- 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet (a természetvédelmi indokból korlátozott légterek része)

Önkormányzati rendeletek

- 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről

Az őrszolgálatra vonatkozó jogszabályok

- 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
- 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a polgári természetőrökről
- 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról
- 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról

Nemzetközi egyezmények

- 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
LINKEK: cites.org valamint az 1332/2005/EK rendelet
Washingtoni.pdf, Függelék.pdf, Függelék-I-II.pdf, Függelék III.pdf,
- 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról
- 2003. évi XXXIII. törvény az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről
- Berni Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről
- 1986. évi 6. törvényerejű rendelet a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről Bonni.pdf - 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről Ramsari.pdf

Ajánlott irodalom az általános természetvédelmi ismeretek felkészüléshez
- Bartha D. (szerk.) (2001): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest.
- Borhidi A. - Sánta A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest.
- Csapody I. (1982): Védett növényeink. Gondolat Kiadó, Budapest.
- Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
-Járainé dr. Komlódi M. (szerk.) (1995): Magyarország növényvilága. Pannon Enciklopédia sorozat III. kötet. Dunakanyar 2000 Kiadó, Budapest.
- Péchy T. - Haraszthy L. (1997): Magyarország kétéltűi és hüllői. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), Budapest.
- Pintér K (1989): Magyarország halai. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- Rakonczav Z. (szerk) (1990): Vörös Könyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- Simon T.(szerk) (1981): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 120 - 155. old. és 225 - 263. old.
- Simon T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója. Tankönyvkiadó, Budapest.